Torbal Network Directory web link directory LAHATS 9at.org DirectoryMarketing and Advertising Directory. Ask Directory - FREE Web Directory Astrology | Horoscope Web Directory and Search Engine
ited

Cá Trứng Tẩm Riềng

Cá Trứng Tẩm Riềng
Cá Trứng Tẩm Riềng Cách dùng: Rã đông hoàn toàn ở nhiệt độ thường, kho hoặc rán SCBCL: 07/TCCS – CNTC: 6310/2008/YTHN – CNTC// CTCLCY: H/L NaCl 0 - 6.5 g% - H/L Protid ≥ 5 g%
Quay lại

Sản phẩm tương tự

Cá trứng muối

Cá trứng muối

Cá ba sa ướp sả

Cá ba sa ướp sả

Cá thu kho tiêu

Cá thu kho tiêu

Lẩu hải sản

Lẩu hải sản