Torbal Network Directory web link directory LAHATS 9at.org DirectoryMarketing and Advertising Directory. Ask Directory - FREE Web Directory Astrology | Horoscope Web Directory and Search Engine
ited

Cá Hồi Cắt Khúc 300g (Đỏ)

Cá Hồi Cắt Khúc 300g (Đỏ)
Cách dùng: Rã đông ở nhiệt độ thường, hấp, nướng, rán, ăn lẩu SCBCL: 16/TCCS – CNTC:5240/2007/YTHN – CNTC// CTCLCY: H/L NaCl ≤ 5 g% - H/L Protid ≥ 8 g%
Quay lại

Sản phẩm tương tự

Cá Trứng Tẩm Riềng

Cá Trứng Tẩm Riềng

Cá trứng muối

Cá trứng muối

Cá ba sa ướp sả

Cá ba sa ướp sả

Cá thu kho tiêu

Cá thu kho tiêu