Khu Dân cư, Hoàng Văn Thụ, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội