Số 9-11, Ngõ Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội